Kommande händelser

 

 
 

 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Tel. 08-549 019 00

 

Mail: kansliet@strokesthlmlan.se

 

Adress:Sankt Göransgatan 84, 3tr.

112 38  Stockholm

 

Öppettider

Måndag - torsdag 10.00-13.00

Startsida

Välkomna till STROKE-föreningen i Stockholms län
 
 
Stroke Mitt I Livet – SMIL – är en sluten grupp med medlemmar som på ett eller annat sätt är drabbade av stroke - alltså strokeskadade och deras närmast anhöriga.
 
 
 
 
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MÅNDAG 2024-03-25 MELLAN KL 18.00-19.00 DIGITALT

 

Du kallas till årsmöte i vår förening där du som betalt medlemsavgift senast 2023-12-31 har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Medlen som inträtt 2023 har möjlighet att närvara utan yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Årsmötet äger rum digitalt. Du anmäler dig till närvaro senast 2024-03-22. Efter anmälan sänder vi en inloggningslänk till mötet.  Om du vill ha agenda och övriga handlingar får du efterhöra den hos vår kanslichef Catharina Jerström, catharina@strokesthlmlan.se tel 08-549 019 00.

  

VÄLKOMMEN

L Håwestam

Styrelseordförande

Strokeföreningen i Stockholms län

 

 

 

Förslag till dagordning för Strokeföreningen Stockholm

vid årsmöte 2024-03-25

1   Årsmötets öppnande

2   Fastställande av röstlängd

3   Fastställande att länsföreningen följer Strokeförbundets normalstadgar för en lokalförening

4   Årsmötets behöriga sammankallande

5   Fastställande av dagordning

6   Val av presidium: a) årsmötesordförande b) årsmötessekreterare c) två protokolljusterare    

      d) två rösträknare

7   Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser

8   Revisorernas berättelse

9   Styrelsens ansvarsfrihet

10 Förslag från styrelsen

11 Behandling av motioner 

12 Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen

13 Val av styrelseordförande på 1 år med möjlighet till 2 år

14 Val av kassör på 2 år

15 Val av ledamöter på 2 år, växelvis halva antalet

16 Val av ersättare på 1 år

17 Val av revisorer på 1 år 

18 Val av ombud och ersättare till länsföreningens årsmöte (när länsförening finns)

19 Val av ombud och ersättare till förbundskongress/representantskap (om länsförening

      saknas)

20 Val av antal ledamöter till valberedningen på 1 år varav en är sammankallande

21 Årsmötets avslutande

 

 

 
                             
 
 
Rapporter
 
 
 
Ett av de stora problemen i samhället idag för människor med funktionshinder är det digitala utanförskapet!
 
I Stockholms län beräknas 21 procent av befolkningen ha en funktionedsättning.
 
 
 Funktionsrätt Stockholms län har kommit med en rapport
 
Från digitalt UTANFÖRSKAP till digitalt INNANFÖRSKAP
 
 
 
 
 
 
Akviteter i lokalföreningarna
 
 
 
Ny aktivitetslista Norrort 
 
Strokeföreningen Nacka-Värmdö 
 
Verksamhetsplan 24. Klicka här!
 
 
 Strokeföreningen Södertälje/Nykvarn, Botkyrka/Salem, Trosa
 
Program vår/sommar 24,Klicka här!
 
 
Evenemang
SMIL
 
  
 

Vår första aktivitet är minigolf i Kristineberg 16 maj kl 17, anmälan sker senare eftersom det är långt kvar

 

 

  

 

                            Rehabilitering  

 

 

                 

                               

 

 

 

 

Föreläsningar

 

                    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nytt från Strokevärlden

Lyssna till Sanne Salomonsens Sommarprat

För 15 år sedan fick den danska rockdrottningen Sanne Salomonsen en stroke och tvingades ta en paus. I sitt Sommarprat berättar hon om sin stroke och att återerövra kroppen och sångrösten. Klicka här!

 

S

 

 

 

 t

© 2004-2024 -Strokeföreningen i Stockholms län
Utformad av  Webblots.se med CMS Made Simple 1.11.13

 

 |  Just nu ->