Valberedningen i länsföreningen 2019 - 2020

Valberedningen jobbar för medlemmarna och tillsätts vid årsmötet. Vi välkomnar alla att höra av sig till styrelsen eller/och någon av våra lokala orföranden.  Det går bra med mail och telefon. 

 

Valberedare är just nu bara Olof Persson.