Kommande händelser

 

  Alla aktiviteter »
 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen. [
Karta]
Tel: (08) 549 01 900
Fax: (08) 549 01 909
kansliet@strokesthlmlan.se

Nyheter

e-frikort


Stockholms läns landsting inför e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården i länet. Till öppen vård hör till exempel vård-centraler och närakuter, men inte när du blir inlagd på sjukhus.

Så här går det till

• Vårdgivaren registrerar de stämplar och belopp som du redan har på din pappers- remsa för högkostnadsskydd.

• Vid varje nytt besök regist- rerar systemet de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet.

• När du kommer upp i 1100 kronor når du gränsen för frikort. Det innebär att du under resten av tolvmånaders- perioden, räknat från första besöket, inte behöver betala något för de besök som ingår i högkostnadsskyddet. Du behöver bara visa legitimation.

Du hittar uppgifter om dina avgifter, högkostnadsskydd och frikort genom att logga in på www.1177.se.

Regler under övergångs-perioden Under en övergångsperiod, från november 2015 till mars 2016, kommer mottagningarna

att fortsätta att utfärda inplast- ade frikort då du når gränsen för frikort i det elektroniska systemet. Det är för att du ska kunna söka vård både på de mottagningar som är med i systemet och de som inte har kommit med ännu.

 

Länk till pdf-dokument tryck här

Postat dec 7, 2015 av Lars