Kommande händelser

 

  Alla aktiviteter »
 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen. [
Karta]
Tel: (08) 549 01 900
Fax: (08) 549 01 909
kansliet@strokesthlmlan.se

Nyheter

Talstörning


Workshop gjorde studenter mer förberedda för tal- och språkstörning

En person som drabbats av en hjärnskada kan få problem att utrycka sig och att förstå vad andra säger. Tidigare studier har visat att det är svårt att diagnostisera kommunikationsstörningar. Personer med någon typ av kommunikationsstörning blir oftare felbehandlade i vården. 

Avhandling. En person som drabbats av en hjärnskada kan få problem att utrycka sig och att förstå vad andra säger. Tidigare studier har visat att många läkare tycker att det är svårt att diagnostisera och informera personer med kommunikationsstörningar, samt att personer med någon typ av kommunikationsstörning oftare än andra blir felbehandlade i vården. För att patientgruppen ska få en fullgod personcentrerad vård behöver vårdpersonal ha kunskap om stödjande samtalsstrategier för att underlätta mötet.

I denna avhandling har undersköterskors, läkarstudenters och personer med tal- och språkstörningars erfarenheter av samtal i vård- och omsorgssituationer undersökts. Vidare har effekten av två metoder för att underlätta samtal utvärderats.

 

En av metoderna är en 2,5 timmar lång workshop med praktisk träning i stödjande samtalsstrategier för läkarstudenter. I denna studie deltog 69 läkarstudenter, 36 i en workshopgrupp och 33 i en referensgrupp, på läkarutbildningens termin 7. Alla studenter deltog i en föreläsning om kommunikationsstörningar. Workshopgruppen deltog dessutom i en interaktiv workshop.

Texten är hämtad från Läkartidningen.

Läs hela artikeln i Läkartidningen: tryck här!
Postat aug 24, 2017 av Lars