Länsföreningens aktiviteter

 

  

-I länsföreningens regi ordnas en del aktiviteter. De flesta aktiviteter ordnas dock av de lokala föreningarna. Det är i linje med vår anpassning till normalorganisationen som riksförbundet antagit. Meningen är att vi ska kunna delta i varandras lokalt ordnade aktiviteter. Lokalföreningarna har också ett stort kunnande om bra och intressanta förekomster inom sin/sina kommuner förutom att antalet aktörer ökar och gör länets strokare i förening mindre sårbara än om ett fåtal aktiva medlemmar. 

-Några exempel på länsföreningsaktiviteter är Massage, Varmvattenbad och begränsad omfattning av festligheter, resor och andra träffar. Om en aktivitet synes naturligt höra till länsföreningen anordnas den här.

-Ett exempel på lokala initiativ är Sommarkafé. Kaféturne 2015 anordnades i år på initiativ av några aktiva medlemmar från Nacka och Söderort. Ett välkommet initiativ. Aktiviteten redovisas under flik "Just nu". Tidigare år har länsföreningen genomfört kaféturneprogrammet. En omorientering till att de lokala parterna ska få ett större/avgörande inflytande är önskvärt. Lokalföreningarna har ju den största kompetensen om besöksvärda och tillgängliga kaffestugor.