Kommande händelser

 

  Alla aktiviteter »
 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen. [
Karta]
Tel: (08) 549 01 900
Fax: (08) 549 01 909
kansliet@strokesthlmlan.se

Nyheter

 

Nyheter som vi kommer att publicera här kommer att vara av vitt skild natur tills vi hittar formerna. Det som man främst kan tänka sig är det som har med STROKE att göra och påverkar nuvarande och framtida strokedrabbade.
Det kan vara patientpolitiska frågor, tekniken och administration inom vården, etc. För oss är det angeläget att följa och påverka vad som händer i samhället.

Exempel: Strokevården, akutinsjuknande omhändertagande och Nya Karolinska Sjukhuset (NKS). Hur är samspelet mellan dator och en person med hjärnskada. Arbetsmarknad och människor med nedsatt funktionsförmåga.

__________________________________________________________________________

 

 

Ny satsning för att stärka vuxnas digitala kompetens inför valet IIS* startar därför satsningen ”Internetkunskap”

 

*IIS = Internetstiftelsen i Sverige

 
[Mer]

Workshop gjorde studenter mer förberedda för tal- och språkstörning

En person som drabbats av en hjärnskada kan få problem att utrycka sig och att förstå vad andra säger. Tidigare studier har visat att det är svårt att diagnostisera kommunikationsstörningar. Personer med någon typ av kommunikationsstörning blir oftare felbehandlade i vården. 
[Mer]
Stockholms läns landsting inför e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården i länet. Till öppen vård hör till exempel vård-centraler och närakuter, men inte när du blir inlagd på sjukhus. [Mer]

Förändringar i patientavgifter från 1 januari 2016

Vid årsskiftet blir öppen hälso- och sjukvård avgiftsfri för personer som är 85 år eller äldre.

[Mer]
Batterier i datorer, cyklar, grästrimmer, m.fl. Dessa batterier kräver rätt omtanke och kunskap för att hålla så länge som möjligt. Gamla myter gäller så klart inte. [Mer]

I Sverige har knappt 20 000 funktionshindrade personlig assistans. En ny kartläggning visar att kommunernas olika riktlinjer skapar ojämlika villkor.

 

[Mer]

Anhöriga behöver bättre stöd.

 

[Mer]