Bilder

Här kommer vi att samla bilder från olika aktiviteter, träffar, möten, m.m. som vi vill dokumentera och visa upp. Samla på vår historia i bild. Bilderna läggs i mappar sorterade efter tidpunkt och händelsetyp i syfte att skapa överblick och undvika att det blir rörigt. De mest aktuella bilderna läggs först och vartefter de "åldras" åker de ner i aktualitet. En hierarkisk struktur där man orienterar sig ner i hierarkin tills man anträffar en mapp med rätt ord. Stöter man inte på detta finns det inte. Hela galleriet visas automatiskt. Vi kommer att lägga till en del special under mappen Bilder.