Kommande händelser

- Travfika

Datum: fre 23 feb
Sammanfattning: Travfika under våren med start 12 januari 2017
mer >>

- Bad Svedmyra

Datum: fre 23 feb
Sammanfattning: fredagar fram till 8 juni 2017 Varmbad i Svedmyra
mer >>

- Årsmöte Södertälje

Datum: mån 26 feb
Sammanfattning: Årsmöte för strokeföreningen i Södertälje Nykvarn och Botkyrka
mer >>

- Boule

Datum: tis 27 feb
Sammanfattning: Tisdagar i Prins Bertils Boulehall på Djurgården
mer >>

-Golf inomhus

Datum: tor 01 mar
Sammanfattning: Inmhusgolf Ullna indoor 1/2 - 8/3 2018
mer >>

- Travfika

Datum: fre 02 mar
Sammanfattning: Travfika under våren med start 12 januari 2017
mer >>

- Bad Svedmyra

Datum: fre 02 mar
Sammanfattning: fredagar fram till 8 juni 2017 Varmbad i Svedmyra
mer >>

 

   Nästa »
  Alla aktiviteter »
 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen. [
Karta]
Tel: (08) 549 01 900
Fax: (08) 549 01 909
kansliet@strokesthlmlan.se

Margot Sjögrens minnesfond

Margot Sjögrens Minnesfond                                           Minnesfondens reglemente

 

I början av 2009 tog STROKE-Föreningen i Stockholms Län emot ett arv efter Margot Sjögren. Enligt uppgift från närstående till den avlidne var Margot Sjögrens önskan att testamentera beloppet 300 000 kronor till föreningen. Summan skulle användas i föreningens verksamhet.

Styrelsens förslag på årsmötet den 23 april 2009 § 10, var att avsätta 300.000 kronor i en fond. 

 

På föreningens styrelsesammanträde den 8 december 2009 godkände styrelsen reglemente för Margot Sjögrens Minnesfond. Fonden, vars namn är Margot Sjögrens Minnesfond, skall ge bidrag till information om Stroke och stipendier till rehabilitering för medlemmar i STROKE-Föreningen i Stockholms Län samt i övrigt sprida kunskap om Stroke.

Därutöver må fondens kapital tagas i anspråk i den mån styrelsen finner lämpligt.

Beslut om utdelning av bidrag, stipendier och anslag från fonden, fattas av styrelsen.

 

Ansökan om bidrag skall innehålla kort redogörelse för den verksamhet till vilken bidrag sökes. Ansökan om bidrag ska inlämnas före 31 december. Beslut skall fattas av styrelsen före februari månads utgång. 

 

Förvaltningen av fondens tillgångar och handhavande av dess angelägenheter ombesörjes av styrelsen för STROKE-Föreningen i Stockholms Län. Granskning av fondens räkenskaper och förvaltning sker genom revisorerna i STROKE-Föreningen i Stockholms Län.

 

Styrelsen