Kommande händelser

-Rosen-knopparna

Datum: mån 21 aug
Sammanfattning: Motionera i knappt en timme
mer >>

-Golf

Datum: tis 22 aug
Sammanfattning: Golf Hässelby golf Höstterminen startar TISDAG 15 augusti
mer >>

- Höstlunch Nynäshamn

Datum: ons 23 aug
Sammanfattning: -Höstlunch Nynäshamn Glade kocken
mer >>

-Cafeturne 2017

Datum: ons 23 aug
Sammanfattning: Varje onsdag fram till den 13 september cafébesök
mer >>

-travfika

Datum: fre 25 aug
Sammanfattning: Travfika start 4 augusti och juluppehåll 15 december
mer >>

-Optimister

Datum: fre 25 aug
Sammanfattning: Varje fredag till i augusti kl 14 träffas Optimisterna för vandring runt Nedre Rudan
mer >>

-Varmbad

Datum: fre 25 aug
Sammanfattning: Föreningen har hyrt Svedmyrabadet 14.45 - 15.45
mer >>

 

   Nästa »
  Alla aktiviteter »
 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen. [
Karta]
Tel: (08) 549 01 900
Fax: (08) 549 01 909
kansliet@strokesthlmlan.se

Margot Sjögrens minnesfond

Margot Sjögrens Minnesfond                                           Minnesfondens reglemente

 

I början av 2009 tog STROKE-Föreningen i Stockholms Län emot ett arv efter Margot Sjögren. Enligt uppgift från närstående till den avlidne var Margot Sjögrens önskan att testamentera beloppet 300 000 kronor till föreningen. Summan skulle användas i föreningens verksamhet.

Styrelsens förslag på årsmötet den 23 april 2009 § 10, var att avsätta 300.000 kronor i en fond. 

 

På föreningens styrelsesammanträde den 8 december 2009 godkände styrelsen reglemente för Margot Sjögrens Minnesfond. Fonden, vars namn är Margot Sjögrens Minnesfond, skall ge bidrag till information om Stroke och stipendier till rehabilitering för medlemmar i STROKE-Föreningen i Stockholms Län samt i övrigt sprida kunskap om Stroke.

Därutöver må fondens kapital tagas i anspråk i den mån styrelsen finner lämpligt.

Beslut om utdelning av bidrag, stipendier och anslag från fonden, fattas av styrelsen.

 

Ansökan om bidrag skall innehålla kort redogörelse för den verksamhet till vilken bidrag sökes. Ansökan om bidrag ska inlämnas före 31 december. Beslut skall fattas av styrelsen före februari månads utgång. 

 

Förvaltningen av fondens tillgångar och handhavande av dess angelägenheter ombesörjes av styrelsen för STROKE-Föreningen i Stockholms Län. Granskning av fondens räkenskaper och förvaltning sker genom revisorerna i STROKE-Föreningen i Stockholms Län.

 

Styrelsen