Kommande händelser

-Varmbad

Datum: fre 15 dec
Sammanfattning: Föreningen har hyrt Svedmyrabadet 14.45 - 15.45
mer >>

-Rosen-knopparna

Datum: mån 18 dec
Sammanfattning: Motionera i knappt en timme
mer >>

-Café kansliet

Datum: ons 20 dec
Sammanfattning: Fika med dopp på Kansliet Välkommen och diskutera
mer >>

-SMIL Kärngruppen

Datum: tis 09 jan
Sammanfattning: Kärngruppsmöte tisdag 9 januari 2018
mer >>

- Fikaturné 2018

Datum: ons 10 jan
Sammanfattning: Varannan onsdag under våren träffas vi på ett fik någostans i Stockholm
mer >>

- Travfika

Datum: fre 12 jan
Sammanfattning: Travfika under våren med start 12 januari 2017
mer >>

- Travfika

Datum: fre 19 jan
Sammanfattning: Travfika under våren med start 12 januari 2017
mer >>

 

   Nästa »
  Alla aktiviteter »
 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen. [
Karta]
Tel: (08) 549 01 900
Fax: (08) 549 01 909
kansliet@strokesthlmlan.se

Margot Sjögrens minnesfond

Margot Sjögrens Minnesfond                                           Minnesfondens reglemente

 

I början av 2009 tog STROKE-Föreningen i Stockholms Län emot ett arv efter Margot Sjögren. Enligt uppgift från närstående till den avlidne var Margot Sjögrens önskan att testamentera beloppet 300 000 kronor till föreningen. Summan skulle användas i föreningens verksamhet.

Styrelsens förslag på årsmötet den 23 april 2009 § 10, var att avsätta 300.000 kronor i en fond. 

 

På föreningens styrelsesammanträde den 8 december 2009 godkände styrelsen reglemente för Margot Sjögrens Minnesfond. Fonden, vars namn är Margot Sjögrens Minnesfond, skall ge bidrag till information om Stroke och stipendier till rehabilitering för medlemmar i STROKE-Föreningen i Stockholms Län samt i övrigt sprida kunskap om Stroke.

Därutöver må fondens kapital tagas i anspråk i den mån styrelsen finner lämpligt.

Beslut om utdelning av bidrag, stipendier och anslag från fonden, fattas av styrelsen.

 

Ansökan om bidrag skall innehålla kort redogörelse för den verksamhet till vilken bidrag sökes. Ansökan om bidrag ska inlämnas före 31 december. Beslut skall fattas av styrelsen före februari månads utgång. 

 

Förvaltningen av fondens tillgångar och handhavande av dess angelägenheter ombesörjes av styrelsen för STROKE-Föreningen i Stockholms Län. Granskning av fondens räkenskaper och förvaltning sker genom revisorerna i STROKE-Föreningen i Stockholms Län.

 

Styrelsen