Kommande händelser

 

 
 

 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Tel. 08-549 019 00

 

Mail: kansliet@strokesthlmlan.se

 

Adress:Sankt Göransgatan 84, 3tr.

112 38  Stockholm

 

Öppettider

Måndag - torsdag 10.00-13.00

Revisorer

 

Revisorernas uppgift är att granska föreningens räkenskaper och förvaltning. Till sin hjälp har de protokoll från årsmöte, styrelse och de stadgar som föreningen antagit men även information från hemsida och medlemmar. Verksamheten ska också leva upp till krav som ställs på föreningen från myndigheter och politiker.


 

Våra revisorer

Lekmannarevisor

 

 

Inger Cederblad-Vestlund

 

 

 

tel. 070- 827 2303 i

 

mail:ic@proventus.se

Auktoriserad revisor

 Sonny Jansson

Ekonomibolaget

 

 tel:070-968 9969

 

mail:sonny.jansson@ ekonomibolaget.org