Kommande händelser

 

 
 

 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Tel. 08-549 019 00

 

Mail: kansliet@strokesthlmlan.se

 

Adress:Sankt Göransgatan 84, 3tr.

112 38  Stockholm

 

Öppettider

Måndag - torsdag 10.00-13.00

SMIL-gruppen i Stockholms län

 

 

 

   

SMIL erbjuder riktad verksamhet för dig som har drabbats av stroke mitt i livet samt för dina närstående/anhöriga. SMIL-verksamheten är vilande, men vi planerar att starta verksamheten igen under hösten 2023.

 

 

Länsföreningen tar nytag om SMIL-verksamheten för att attrahera fler yngre medlemmar, samt självklart för att vara en attraktiv förening för de yngre medlemmar vi redan har.  Hör av dig till kansliet om du vill vara med på framtida SMIL-möten eller vill vara med och forma verksamheten.

 

Alla idéer är varmt välkomna. Håll gärna utkik under SMILfliken på hemsidan. Där kommer det att finnas information om planerade aktiviteter.

Dina idéer och synpunkter är viktiga och ju fler vi blir desto starkare blir vi och desto större möjlighet har vi att påverka makthavarna i samhället, som är ytterligare ett viktigt syfte med att vara med i Strokeföreningen. Tillsammans kan vi uppnå vårt mål, " ett värdigt liv efter stroke" eller vågar vi sträcka oss till att säga " ett roligt liv efter stroke"? Tillsammans är vi starka! Varmt välkommen till SMIL

 

Håll utkik på hemsidan  efter olika aktiviteter som kommer upp. 

 

 

 

Till övrigt innehåll i SMIL-fliken Länkar
Kontakter tryck här
Aktivitet tryck här
Tips och Tankar tryck här
Om SMIL tryck här