Kommande händelser

 

  Alla aktiviteter »
 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen. [
Karta]
Tel: (08) 549 01 900
Fax: (08) 549 01 909
kansliet@strokesthlmlan.se

SMIL-gruppen i Stockholms län

 

 

 

   

SMIL erbjuder riktad verksamhet för dig som har drabbats av stroke mitt i livet samt för dina närstående/anhöriga. SMIL-verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och drivs i nuläget via länsföreningen i Stockholms län.

 

SMIL ordnar SMIL-middag på Jakobsbergs Gård. SMIL deltar årligen i vårruset med lag ”Stroke survivors“ som spranger för livet efter stroke. Vårterminen brukar avslutas med minigolfturnering på golfbaren i Kristineberg. Kärngruppsmöten hålls några gånger om året där vi planerar aktiviteter för den närmaste framtiden och utvärderar tidigare aktiviteter. Biobesök också det en populär företeelse. Vi träffas ofta på Kansliet Måsholmstorget 3 i Skärholmen. Kafébesök är också aktuella men då inne i city för det mesta. Kaféprogram finns på hemsidan där alla är välkomna.

 

Spontana aktiviteter annonseras i grupp SMIL på facebook, så håll utkik där om du vill delta eller dela med dig. Fritt fram för egna i initiativ alltså.

 

Länsföreningen tar nytag om SMIL-verksamheten i syfte att attrahera fler yngre medlemmar, samt självklart för att vara en attraktiv förening för de yngre medlemmar vi redan har. Vi har redan haft ett antal möten men fortfarande finns det stora möjligheter att komma med synpunkter och önskemål. Hör av dig till kansliet om du vill vara med på framtida SMIL-möten eller vill vara med och forma verksamheten.

 

Alla idéer är varmt välkomna. Håll gärna utkik under SMILfliken på hemsidan. Där kommer det att finnas information om planerade aktiviteter.

Dina idéer och synpunkter är viktiga och ju fler vi blir desto starkare blir vi och desto större möjlighet har vi att påverka makthavarna i samhället, som är ytterligare ett viktigt syfte med att vara med i Strokeföreningen. Tillsammans kan vi uppnå vårt mål, " ett värdigt liv efter stroke" eller vågar vi sträcka oss till att säga " ett roligt liv efter stroke"? Tillsammans är vi starka! Varmt välkommen till SMIL

 

Håll utkik på hemsidan och i infobladet efter olika aktiviteter som kommer upp. 

 

 

 

Till övrigt innehåll i SMIL-fliken Länkar
Kontakter tryck här
Aktivitet tryck här
Tips och Tankar tryck här
Om SMIL tryck här