Kommande händelser

 

  Alla aktiviteter »
 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen. [
Karta]
Tel: (08) 549 01 900
Fax: (08) 549 01 909
kansliet@strokesthlmlan.se

Strokens TRE faser

Strokens TRE faser

Stroke kan i stort indelas i 3 faser.

 

Fas 1 är den akuta fasen med livsuppehållande åtgärder. Här försöker sjukvården minska skador och undersöker hur och varför man fått Stroke. Fas 1 är en ren sjukvårdsfas.

 

Fas 2 är en rehabiliteringsfas där sjukvården har huvudansvaret.

Här försöker man under en begränsad tidsperiod att med olika åtgärder rehabilitera patienten till det bästa liv sjukvården kan medverka till.

Allt beroende på patientens möjligheter.

 

Fas 3 är den livslånga friskvården där det primära inte är att bli så mycket bättre utan främst att behålla de framsteg man gjort och lära sig att hantera vardagen efter var och ens förutsättningar.  I fas 3 har patienten ett mycket större ansvar. Det är idag en illusion att tro att sjukvården - i dagsläget - är beredd att ansvara för en livslång friskvård

 

Därför erbjuder Strokeföreningen i Stockholms län i samarbete med Active age sina medlemmar en högklassig friskvård bl.a. i form av gymnastik.

Gymnastiken är främst inriktad på att hantera vardagen men även att på ett kamratligt sätt ta del av andras erfarenheter.

Träningsprogrammet byggs upp och utformas efter varje individs fysiska förmåga och målsättning.

 

Alla kan göra något för att få tillfredsställelsen att fungera bättre i vardagen och känna en större frihet.

 

Gör man ingenting utan bara förväntar sig att andra skall agera, lär man få vänta.

Det mesta beror på dig själv hur Du skall utvecklas.

 

För mer information om Gymnastiken ring kansliet

tel. 08-549 019 00

 

Magnus Sjöblom

Se prima liv som anordnas av ACTIVE AGE tryck här