Kommande händelser

 

 
 

 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Tel. 08-549 019 00

 

Mail: kansliet@strokesthlmlan.se

 

Adress:Sankt Göransgatan 84, 3tr.

112 38  Stockholm

 

Öppettider

Måndag - torsdag 10.00-13.00

Strokens TRE faser

Strokens TRE faser

Stroke kan i stort indelas i 3 faser.

 

Fas 1 är den akuta fasen med livsuppehållande åtgärder. Här försöker sjukvården minska skador och undersöker hur och varför man fått Stroke. Fas 1 är en ren sjukvårdsfas.

 

Fas 2 är en rehabiliteringsfas där sjukvården har huvudansvaret.

Här försöker man under en begränsad tidsperiod att med olika åtgärder rehabilitera patienten till det bästa liv sjukvården kan medverka till.

Allt beroende på patientens möjligheter.

 

Fas 3 är den livslånga friskvården där det primära inte är att bli så mycket bättre utan främst att behålla de framsteg man gjort och lära sig att hantera vardagen efter var och ens förutsättningar.  I fas 3 har patienten ett mycket större ansvar. Det är idag en illusion att tro att sjukvården - i dagsläget - är beredd att ansvara för en livslång friskvård