Kommande händelser

 

  Alla aktiviteter »
 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen. [
Karta]
Tel: (08) 549 01 900
Fax: (08) 549 01 909
kansliet@strokesthlmlan.se

Styrelse

Förtroendevalda i Lokalföreningen Södertälje

 

Lokalföreningen Södertälje/Nykvarn, Botkyrka/Salem
     

  

Styrelsens sammansättning 2019

 

 

Ordförande     Lill-Britt Andersson                   073-669 09 74

 

Kassör                Eivy Johnsson                              08-550 346 23

 

Sekreterare     Yvonne Gillner                             08-550 691 67

 

Ledamöter:     Elisabeth Larsson                       08-532 530 89

 

                             Lars-Olof Lingons                        070-735 76 12

 

                             Berit Nordström                         0159-703 69

 

                             Aila Stormbom                            070-213 32 52

 

Ersättare          Anders Nordström                    0159-703 69

 

                             Kent Lindström                           076-803 76 72

 

Revisorer:        Anders Tillgren

 

                             Solveig Lingons

 

   

 

Södertälje Strokeförening

 

c/o Lill-Britt Andersson, Fornhöjdsv. 22, 5tr, 152 58 Södertälje

 

Tel: 08-550 157 17, mobil: 073-669 09 74

 

Mejladress: andersson.lillbritt@gmail.com

 

Lokalföreningens postgiro: 36 65 86-6 Organisationsnummer 802421-0273

 

Föreningen samarbetar med ABF i Södertälje/Nykvarn