Kommande händelser

 

 
 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Tel. 08-549 019 00

 

Mail: kansliet@strokesthlmlan.se

 

Adress:Sankt Göransgatan 84, 3tr.

112 38  Stockholm

 

Öppettider

Måndag - torsdag 10.00-13.00

Styrelse

Förtroendevalda i Lokalföreningen Södertälje

 

 
     

  

Styrelsens sammansättning 2023-2024

 

 

Ordförande     Lill-Britt Andersson                   073-669 09 74

 

Kassör                Eivy Johnsson                              08-550 346 23

 

Sekreterare     Yvonne Gillner                             08-550 691 67

 

Ledamöter:     Elisabeth Larsson                       08-532 530 89

 

                             Lars-Olof Lingons                        070-735 76 12

 

                             Berit Nordström                         0159-703 69

 

                             Aila Stormbom                            070-213 32 52

 

Ersättare          Anders Nordström                    0159-703 69

 

                             Kent Lindström                           076-803 76 72

 

Revisorer:        Anders Tillgren

 

                             Solveig Lingons

 

   

 

Södertälje Strokeförening

 

c/o Lill-Britt Andersson, Fornhöjdsv. 22, 5tr, 152 58 Södertälje

 

Tel: 08-550 157 17, mobil: 073-669 09 74

 

Mejladress: andersson.lillbritt@gmail.com

 

Lokalföreningens postgiro: 36 65 86-6 Organisationsnummer 802421-0273

 

Föreningen samarbetar med ABF i Södertälje/Nykvarn