Kommande händelser

 

 
 

 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Tel. 08-549 019 00

 

Mail: kansliet@strokesthlmlan.se

 

Adress:Sankt Göransgatan 84, 3tr.

112 38  Stockholm

 

Öppettider

Måndag - torsdag 10.00-13.00

Styrelse

Förtroendevalda i Lokalföreningen Södertälje

 

 

 Styrelsens sammansättning 2023


Ordförande Lill-Britt Andersson 073-669 09 74
Kassör Eivy Johnsson 076-315 95 97
Sekreterare Yvonne Gillner 070-475 18 88


Ledamöter: Lars-Olof Lingons 070-735 76 12,

Berit Nordström 073-352 23 99,
Aila Stormbom 070-213 32 52,

Irene Reinius Eriksson 073-535 34 95


Ersättare: Vivianne Andersson 070-685 70 70,

Kjell Bergqvist 070-206 94 55


Södertälje Strokeförening c/o Lill-Britt Andersson, Fornhöjdsv. 22, 5tr, 152 58 Södertälje, 073-669 09 74, andersson.lillbritt@gmail.com

 

Lokalföreningens plusgiro: 36 65 86-6 Organisationsnummer 802421–0273
Föreningen samarbetar med ABF i Södertälje/Nykvarn.