Kommande händelser

 

 
 

 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Tel. 08-549 019 00

 

Mail: kansliet@strokesthlmlan.se

 

Adress:Sankt Göransgatan 84, 3tr.

112 38  Stockholm

 

Öppettider

Måndag - torsdag 10.00-13.00

Vision

Strokeföreningen i Stockholms län
Föreningens övertygelse

 

Länsföreningen  grundsyn

• Allas lika värde

• Alla ska mötas med respekt, värdighet och förståelse

• Alla ska ges förutsättningar att kunna vara delaktiga i samhället utifrån sina villkor

• Allas rätt till god vård och rehabilitering oberoende av kön, etnicitet och var man bor i landet

• Alla yrkeskategorier som kommer i kontakt med dem som har fått stroke ska  ha kunskap och kompetens om stroke och dess konsekvenser för att kunna  bedömas av vård, rehabilitering, omsorg, hjälpmedel och annat stöd

 

Länsföreningen har till uppgift

-att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och åstadkomma bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke samt närstående att stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet
-att bilda nya lokalföreningar
-att stimulera samverkan mellan samhällsorgan, näringsliv och andra organisationer
-att verka för utvecklingsarbete och forskning samt utbildningsinsatser och sprida kunskap om stroke
-att verka för att de som fått stroke får en god sjukvård samt en effektiv rehabilitering och eftervård
 
Länsföreningen är i sitt arbete partipolitiskt och religiöst obunden
Länsföreningarnas medel bör inte användas till sådana vårduppgifter som staten, regionen eller kommunen har skyldighet att ansvara för

 

STROKE-Föreningen i Stockholms län är en ideell förening

* Som är partipolitiskt- och religiöst obunden.

* Vi vill påverka samhället och beslutsfattare för att öka kunskapen om stroke och förbättra levnadsvillkoren för dem som fått stroke och deras anhöriga/närstående.

* Vi påverkar regionpolitikerna för att de som fått stroke skall få bättre sjukvård, rehabilitering och eftervård.

* Vi försöker skapa opinion för att större resurser skall stå till strokevårdens förfogande.

* Vi vill att forskningen om sjukdomen stroke skall få väsentligt ökade resurser.

* Med starkt begränsade ekonomiska och personella resurser bedriver våra föreningar en så intresseväckande verksamhet som möjligt.

* Vi har medlemsmöten med information och diskussion om aktuella frågor.

* Vi samarbetar med andra organisationer och uppvaktar regionpolitiker i frågor som är aktuella för våra medlemmar.

* Vår förening är representerad i regionens olika expertgrupper angående strokesjukvården.

* I samarbete med Strokeförbundet har våra medlemmar och försäkring vid våra aktiviteter. Genom Strokeförbundet kan våra medlemmar få juridiskt stöd vid kontakter med olika samhällsorgan.

 

Våra medlemmar får Strokefrbundets medlemstidning - Stroke Kontakt - 4 nummer per år.

Om vi ​​blir fler medlemmar har vi större möjligheter att påverka, inom regioner, kommuner riksdag och näringsliv. Det ökar möjligheterna för våra medlemmar och deras anhöriga/närstående att leva ett så normalt liv som möjligt.

 

Det finns fortfarande stora brister inom den totala strokevården.

 

Vill du vara med och förbättra vardagen för de strokedrabbade
Då är du välkommen att kontakta föreningens kansli måndag-torsdag 10.00 -13.00 på tel 08-549 019 00