Kommande händelser

-Rosen-knopparna

Datum: mån 21 aug
Sammanfattning: Motionera i knappt en timme
mer >>

-Golf

Datum: tis 22 aug
Sammanfattning: Golf Hässelby golf Höstterminen startar TISDAG 15 augusti
mer >>

- Höstlunch Nynäshamn

Datum: ons 23 aug
Sammanfattning: -Höstlunch Nynäshamn Glade kocken
mer >>

-Cafeturne 2017

Datum: ons 23 aug
Sammanfattning: Varje onsdag fram till den 13 september cafébesök
mer >>

-travfika

Datum: fre 25 aug
Sammanfattning: Travfika start 4 augusti och juluppehåll 15 december
mer >>

-Optimister

Datum: fre 25 aug
Sammanfattning: Varje fredag till i augusti kl 14 träffas Optimisterna för vandring runt Nedre Rudan
mer >>

-Varmbad

Datum: fre 25 aug
Sammanfattning: Föreningen har hyrt Svedmyrabadet 14.45 - 15.45
mer >>

 

   Nästa »
  Alla aktiviteter »
 

STROKE-Föreningen i Stockholms län

Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen. [
Karta]
Tel: (08) 549 01 900
Fax: (08) 549 01 909
kansliet@strokesthlmlan.se

vision

Strokeföreningen i Stockholms län
Föreningens övertygelse

 

Länsföreningen grundsyn

• Allas lika värde

• Alla ska mötas med respekt, värdighet och förståelse

• Alla ska ges förutsättningar att kunna vara delaktiga i samhället utifrån sina villkor

• Allas rätt till god vård och rehabilitering oberoende av kön, etnicitet och var man bor i landet

• Alla yrkeskategorier som kommer i kontakt med dem som har fått stroke ska ha kunskap och kompetens om stroke och dess konsekvenser för att kunna bedöma behovet av vård, rehabilitering, omsorg, hjälpmedel och annat stöd

 

Länsföreningen har till uppgift

-att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke samt för närstående att stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet
-att bilda nya lokalföreningar
-att stimulera samverkan mellan samhällsorgan, näringsliv och andra organisationer
-att verka för utvecklingsarbete och forskning samt utbildningsinsatser och sprida kunskap om stroke
-att verka för att de som fått stroke får en god sjukvård samt en effektiv rehabilitering och eftervård
 
Länsföreningen är i sitt arbete partipolitiskt och religiöst obunden
Länsföreningarnas medel bör inte användas till sådana vårduppgifter som staten, landstinget eller kommunen har skyldighet att ansvara för

 

STROKE-Föreningen i Stockholms län är en ideell förening

* Som är partipolitiskt- och religiöst obunden.

* Vi vill påverka samhället och beslutsfattare för att öka kunskapen om stroke och förbättra levnadsvillkoren för dem som fått stroke och deras anhöriga/närstående.

* Vi påverkar landstingspolitikerna för att de som fått stroke skall få bättre sjukvård, rehabilitering och eftervård.

* Vi försöker skapa opinion för att större resurser skall stå till strokevårdens förfogande.

* Vi vill att forskningen om sjukdomen stroke skall få väsentligt ökade resurser.

* Med starkt begränsade ekonomiska och personella resurser bedriver våra föreningar en så intresseväckande verksamhet som möjligt.

* Vi har medlemsmöten med information och diskussion om aktuella frågor.

* Vi ordnar promenader och andra fysiska aktiviteter av olika slag.

* Vi organiserar resor för våra medlemmar.

* Vi har julfest, kräftskiva och annan festlig verksamhet för att medlemmarna skall få möjligheter att träffas och trivas tillsammans.

* Vi samarbetar med andra organisationer och uppvaktar landstingspolitiker i frågor som är aktuella för våra medlemmar.

* Vår förening är representerad i landstingests olika expertgrupper angående strokesjukvården.

* I samarbete med STROKE Riksförbundet har våra medlemmar en försäkring vid våra aktiviteter. Genom Riksförbundet kan våra medlemmar få juridiskt stöd vid kontakter med olika samhällsorgan.

 

Våra medlemmar får Riksförbundets medlemstidning - Stroke Kontakt - 4 nummer per år.

Om vi blir fler medlemmar har vi större möjligheter att påverka beslutsfattare inom landsting, kommuner, riksdag och näringsliv. Det ökar möjligheterna för våra medlemmar och deras anhöriga/närstående att leva ett så normalt liv som möjligt.

 

Det finns fortfarande stora brister inom den totala strokevården.

 

Vill du vara med och förbättra vardagen för de strokedrabbade
Då är du välkommen att kontakta föreningens kansli vardagar 10.00 -12.00 och 13,00-14,00 på tel 08-549 01 900